شهروند گرامی

با سلام و عرض ادب


به منظور تکریم ارباب رجوع و شفافیت سازی و به منظور رفع کاستیها و نواقص و در راستای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان سامانه رسیدگی به شکایات راه ندازی شده است و چنانچه شما از نحوه ارائه خدمات در شهرداری ، مناطق و سازمانهای تابعه شکایتی در زمینه های مختلف شهری دارید، می توانید مستندات و مدارک خود را از طریق سامانه ارسال نمائید.


روش تنطیم و ارسال شکایت


شکایت ارسالی باید متضمن هویت کامل ، نشانی و آدرس دقیق ملک ،شماره پروانه ،کد پستی شاکی همراه با دلایل باشد که پس از ثبت شکایت در سامانه، از سوی سیستم یک شماره پیگیری برای شما صادر میشود که بوسیله آن می توانید در سامانه و در هر لحظه از مرحله رسیدگی به شکایت خود در اداره بازرسی شهرداری، آگاهی کسب نمائید.