اعلام سوء جریان
شهروندان محترم مي توانند از طريق اين سامانه، شكايات خود از مجموعه شهرداري اراک را در سامانه پاسخگويي به شكايات ثبت نمايند.
در این قسمت تخلفات مالی و قانونی مثل رشوه گزارش می گردد.
نام*
نام خانوادگی*
کد ملی*
شماره همراه*
تلفن ثابت
پست الکترونیک
آدرس

حوزه ای که در آن سوء جریان وجود دارد:

*

موضوع سوء جریان:

*
*
مستند گزارش فایل

تصویر امنیتی