به صفحه الکترونیکی پیگیری شکایت سامانه رسیدگی به شکایات شهرداری اراک خوش آمدید.

شهروند گرامی با وارد کردن شماره موبایل و کد پیگیری از وضعیت گردشکار درخواستهای خود از واحد رسیدگی به شکایات شهرداری اراک مطلع شوید
شماره موبایل :
کدپیگیری پیام :