ثبت درخواست جهت عضویت در طرح بازرسین افتخاری
اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات شهرداری از علاقمندان به عضویت در طرح بازرسین افتخاری دعوت به همکاری می نماید. از اینرو متقاضیان بایستی فرم الکترونیکی را با دقت تکمیل نمایند تا پس از بررسی بعمل آمده چنانچه شرایط بازرس افتخاری را داشته باشند جهت همکاری دعوت بعمل آید.
نام *
نام خانوادگی *
نام پدر *
کد ملی *
شماره شناسنامه *
محل صدور شناسنامه *
محل تولد*
دین*
مذهب *
تاریخ تولد *
روز
ماه
سال
جنسیت
وضعیت تاهل
پست الکترونیکی
شماره همراه*


رشته تحصیلی *
تاریخ اخذ آخرین مدرک*
آخرین مدرک تحصیلی *
معدل کل
محل دانشگاه
گرایش رشته


رشته اصلی فعالیت

رشته فعالیت های فرعی

1-

2-

3-

وضعیت اولویت اجتماعی

وضعیت نظام وظیفه

آیا از پرسنل شهرداری اراک می باشید؟

نام مدیر دستگاه
محل کار
مدت سابقه کار
نام مسئول مستقیم

داوطلب مشمول کدام گروه هستید؟

میزان آشنایی با قوانین شهرداری

آیا از والدین یا اقوام شما مستخدم شاغل یا بازنشسته شهرداری هستند؟

در صورت مثبت بودن درج فرمایید

میزان آشنایی شما با زبان های خارجی را با ذکر زبان مربوطه اعلام کنید

نام زبان

آیا علاقه مند به کارهای تحقیقی پژوهشی هستید؟

در صورت مثبت بودن لطفا نام ببرید

مدت سابقه کار مرتبط با رشته انتخابی در طرح بازرس افتخاری:

سال
ماه
روز


استان *
شهرستان *
خیابان*
کوچه *
پلاک *
کد پستی*
کد شهرستان *
شماره تلفن تماس *

تصویر امنیتی