ثبت شـکایات مردمی
شهروندان محترم مي توانند از طريق اين سامانه، شكايات خود از مجموعه شهرداري اراک را در سامانه پاسخگويي به شكايات ثبت نمايند.
نام*
نام خانوادگی*
کد ملی*
شماره همراه*
تلفن ثابت
پست الکترونیک
آدرس

محل وقوع شکایت:

*

گروه موضوع پیام:

*

موضوع پیام:

*
*
فایل پیوست

تصویر امنیتی